ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - «ΑΓΙΟΣ ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ»
Δευ-Παρ – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 25695310, 25695311
Τηλεομοιότυπο: 25936115
Μενού

A' Τετράμηνο

Ημερομηνία

Έναρξη Σχολικών Εργασιών (παρουσία εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες)

Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2023

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων

Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2023

Ημέρα Εκπαιδευτικού

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2023

Ημερομηνία λήξης μαθημάτων

Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2024

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (Επίδοση Δελτίων Προόδου)

Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2024 –

Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2024

 

Β' Τετράμηνο (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ 28/02/2024)

Ημερομηνία

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων

Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2024

Ημέρα Εκπαιδευτικού

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2024

Ημερομηνία λήξης μαθημάτων

Τρίτη, 28 Μαΐου 2024

Ανακοίνωση γραπτώς βαθμολογίας τετραμήνου μη εξεταζόμενων μαθημάτων στους/στις μαθητές/ριες

(5 εργάσιμες πριν τη λήξη των μαθημάτων)

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024 –

Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Τερματισμός διεξαγωγής αξιολογήσεων και προειδοποιημένων ασκήσεων

(7 εργάσιμες πριν την έναρξη των εξετάσεων)

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Αιτήματα από μαθητές/ριες για βελτίωση βαθμού στα μη εξεταζόμενα μαθήματα

(Γραπτή δήλωση πριν τη λήξη των μαθημάτων)

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024 –

Τρίτη, 28 Μαΐου 2024

Ανακοίνωση γραπτώς βαθμού Β΄ τετραμήνου στα εξεταζόμενα μαθήματα

(Πριν τη λήξη των μαθημάτων)

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024 –

Τρίτη, 28 Μαΐου 2024

 

Εξεταστική Περίοδος, Επίδοση Δελτίων Προόδου και Πρόγραμμα Ανατροφοδότησης και Ενισχυτικής/Υποστηρικτικής Διδασκαλίας

 

Ημερομηνία

Ενιαία γραπτή αξιολόγηση εξεταζόμενων μαθημάτων

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024 –

Πέμπτη, 06 Ιουνίου 2024

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

(Επίδοση Δελτίων Προόδου)

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Πρόγραμμα ανατροφοδότησης και ενισχυτικής/υποστηρικτικής διδασκαλίας

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024 –

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024

Περίοδος Ανεξετάσεων

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024 –

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024