ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - «ΑΓΙΟΣ ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ»
Δευ-Παρ – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 25695310, 25695311
Τηλεομοιότυπο: 25936115
Μενού

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η

07:30 π.μ. - 08:10 π.μ.

07:30 π.μ. - 08:15 π.μ.

2η

08:10 π.μ. - 08:50 π.μ.

08:15 π.μ. - 09:00 π.μ.

Διάλειμμα

15’

15’

3η

09:05 π.μ. - 09:45 π.μ.

09:15 π.μ. - 10:00 π.μ.

4η

09:45 π.μ. - 10:25 π.μ.

10:00 π.μ. - 10:45 π.μ.

Διάλειμμα

20’

25’

5η

10:45 π.μ. - 11:25 π.μ.

11:10 π.μ. - 11:55 π.μ.

6η

11:25 π.μ. - 12:05 μ.μ.

11:55 π.μ. - 12:40 μ.μ.

Διάλειμμα

10’

10’

7η

12:15 μ.μ. - 12:55 μ.μ.

12:50 μ.μ. - 01:35 μ.μ.

8η

12:55 μ.μ. - 01:35 μ.μ.