ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - «ΑΓΙΟΣ ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ»
Δευ-Παρ – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 25695310, 25695311
Τηλεομοιότυπο: 25936115
Μενού

Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

   

  Σε κάθε Γυμνάσιο λειτουργεί γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής για το οποίο υπεύθυνος είναι ο Σύμβουλος Καθηγητής. Στο σχολείο μας υπεύθυνη είναι η κ. Άντρη Χριστοδούλου.

  Περιγραφή του Επαγγέλματος
  Το επάγγελμα του Συμβούλου – καθηγητή είναι ψυχοκοινωνικό και έχει σκοπό την παροχή Συμβουλευτικής  και Επαγγελματικής Αγωγής σε μαθητές, γονείς και αποφοίτους. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, ο Σύμβουλος – καθηγητής χρησιμοποιεί τις αρχές της Συμβουλευτικής ή/και της Καθοδήγησης οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο της ακαδημαϊκής του κατάρτισης.

  Φύση εργασίας / καθήκοντα
  Κύριο έργο του Συμβούλου – καθηγητή είναι η παροχή επαγγελματικής Συμβουλευτικής  και Επαγγελματικής Αγωγής στους μαθητές. Συγκεκριμένα, ο Σύμβουλος –καθηγητής αναλαμβάνει να τους βοηθήσει:

  Να αποκτήσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές.

  Να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, δηλαδή να εντοπίσουν και να κατανοήσουν τα ατομικά τους χαρακτηριστικά.

  Να αξιοποιήσουν τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

  Να αποδεχτούν τον εαυτό τους.

  Να προσαρμοστούν στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.

  Να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν την επαγγελματική τους διερεύνηση.

  Να αποκτήσουν δεξιότητες αυτοδιαχείρισης και λήψης αποφάσεων για να μπορούν να αντιμετωπίσουν προσωπικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προβλήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

  Για το σκοπό αυτό,  ο Σύμβουλος – καθηγητής

  Διεξάγει ατομικές ή ομαδικές συνεντεύξεις με μαθητές, γονείς, φοιτητές και απόφοιτους.

  Χορηγεί δοκίμια αυτογνωσίας στους μαθητές.

  Επισκέπτεται περιοδικά τις τάξεις του σχολείου για να ενημερώσει τους μαθητές για διάφορα θέματα εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών.

  Διοργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια και ενημερωτικές συγκεντρώσεις για εκπαιδευτικά και κοινωνικά θέματα.

  Συνεργάζεται με άλλα πρόσωπα, φορείς και υπηρεσίες (π.χ. καθηγητές, τη διεύθυνση του σχολείου, το Γραφείο Ευημερίας, την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, τις Υπηρεσίας Ψυχικής Υγείας, διάφορα εκπαιδευτικά κέντρα, ιδρύματα κ.α.) και συμμετέχει σε πολυθεματικές ομάδες για την παροχή όσο πιο αποτελεσματικής συμβουλευτικής στήριξης προς τα άτομα που βοηθά.

  Τηρεί αρχείο πληροφοριών για χρήση από τον ίδιο και τους μαθητές.

  Χρήσιμες Συνδέσεις και Έντυπα