ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - «ΑΓΙΟΣ ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ»
Δευ-Παρ – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 25695310, 25695311
Τηλεομοιότυπο: 25936115
Μενού

Κεντρικοί Στόχοι

 1. Η ενδυνάμωση των μαθητών/τριών στην ορθή χρήση της κοινής ελληνικής γλώσσας

 

 1. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση, με έμφαση στην ευαισθητοποίηση για την κλιματική κρίση και τις συνέπειές της

 

 1. Ο διαχρονικός στόχος «Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζομαι», ενόψει της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή του 1974

 

 

Ειδικοί Στόχοι Γυμνασίου Επισκοπής

 1. Η βελτίωση της μαθησιακής επίτευξης (συναισθηματική,  γνωστική και μεταγνωστική ανάπτυξη των μαθητών/τριών)

α.           Η βελτίωση του περιβάλλοντος μάθησης (σχολικό κλίμα)

β.           Η βελτίωση της διδακτικής πρακτικής (ποιότητα διδασκαλίας)

 

 1. Η ομαλή μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο

 

 

Επιμέρους Στόχοι

 • Οικοδόμηση δημοκρατικού πνεύματος
 • Δημιουργικότητα και κριτική σκέψη
 • Σεβασμός των δικαιωμάτων του παιδιού
 • Δημιουργία κουλτούρας αλληλοκατανόησης και σεβασμού της διαφορετικότητας
 • Σεβασμός της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων της γυναίκας
 • Απόρριψη μη αποδεχτών συμπεριφορών, όπως εκφοβιστική, ρατσιστική
 • Καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και πολιτότητας
 • Διαμόρφωση Ενεργού Ευρωπαίου Πολίτη