ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - «ΑΓΙΟΣ ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ»
Δευ-Παρ – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 25695310, 25695311
Τηλεομοιότυπο: 25936115
Μενού

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

1

Ευθυβούλου Γεωργιάδου

Ελένη

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Α'

2

Καραϊσκάκης

Ροδόλφος

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

3

Ευαγόρου-Κλεοβούλου

Βενετία

4

Κύρου

Κύρος

5

Παπαχριστοδούλου

Χαρούλα

6

Πετσίδου-Διονυσίου

Παναγιώτα

7

Χατζηχαμπής

Ανδρέας

8

Χριστοδουλίδου

Κάτια